Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1402
Testes Poneczsky. /Item n//obilis Barthosius Poneczsky ducit /testes// erga Liskonem de Dzanczina: primus /...//ssius Damschewsky, secundus Nicolaus Go/rz//ewsky, tercius Woýszh de Gorzno, quartus /...// czel de Gorzno, quintus Nicolaus de Ja/ro//schewo, sextus Janussius olim Lubonsky. /Item// alii testes super eandem rotham erga eundem: /pri//mus Michael Koczusky, secundus Schÿban /de// Koczugy, tercius Johannes de Passyrbycze, quartus Albertus de Passyrbycze, quintus Ma/t//hias Brodniczsky, sextus Barthosius /d//e Pÿotrowo olim. Terminus secundum ius. — Rotha:

Takomý pomozy boog yʃwanthy crzyʃz
<...>akotho ʃwathczymý yʃze Pan Barthoʃz
<..>oneczʃky poʃzeʃcza Mathis ʃzantha czo
mu lyʃʃek on wÿną dayl tego lyʃkowÿ
dawal alÿʃʃek go wʃąncz nÿechczal