Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1401
Testes. Item Sczedrzik de Domaradzicze ducit testes erga Jassek Rambinsky: primus Nicolaus Podrzeczsky, secundus Sandiwogius Godurowsky, tercius Stroschyn de Pyanowicze, quartus Nicolaus Karschewsky, quintus Albertus [Chalcowsky] Chwalcowsky, sextus Nicolaus Kapusta. Rotha sequitur. — Rotha:

Tako nam pomozi boog etc. Jako tho etc.
Jako trzy latha mýnaly Jako wmarla
dzewka Sczedrzycowy Domaradʃkyemv
arambinʃkych ʃzetrzenicza nyʃz Jaʃʃek
Rambinʃky poʃzwem gy zagabal