Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1398
Dobrogostius. Item domini decreverunt, quod ex quo Dobrogostius et Nyemerza Jezersczy super Abraham Keblowsky miserunt pro graniciebus inter Dambrowa et Gosczeschyno, equitare debet prius iurando sub hac forma. — Rotha:

Tako mý pomozi boog etc. Jako kan
dym yachal albo ʃchedl tandym ʃchedl
poprawey graniczy kthora býla ʃtara da
wna nalewyą ʃtroną Goʃczeʃchinʃke
... naprawą ʃtroną Dambrowʃke