Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1388
Lubyn. Item domini iudicio presidentes decreverunt, quod wenerabilis dominus Nicolaus abbas Lubinensis in terminis particularibus secundum formam iuris scoltetum Pyotrassek de Gorka per ipsum collocatum cum scabinis, videlicet Martinum et Petrassium Gola, Michaelem et Woythasch de Targowisko statuere coram iudicio debet, qui coram iudicio fateri debet. Scoltetus sic:

Tako my etc. Jacom ya wten czaʃz nawe
czv ... oth xandza opatha ʃchedzal
nazagaÿonem kyedÿ xancz oppath
kopythka kv prawv wolacz kazal
chcząncz nan zalowacz odwe grzÿwne