Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1387
Kothoweszskÿ. Item domini decreverunt, quod nobilis Mathias Kothoweszskÿ in terminis particularibus et ulterius secundum ius scoltetum Janussium Gotha, qui loco scolteti iudicio presidebat et cum scabinis de Kobylnikÿ, videlicet Hannus et Nikel, erga Janussium Sulewsky et Wach laycum statuere debet, qui iurare habebunt in hunc modum. Scoltetus sic. — Rotha:

Tako mÿ pomozi bog [ÿʃz] ÿʃwantÿ
+ Jacom ya wten [czʃ] czaʃch naweczv
w maʃto zoltÿʃʃa ʃchedzal yweczem
zagaÿl kÿedÿ prawo ʃkazlo panv
Maczeyewi kotho<...>(ky) Janyka wacha
y podalo wdludzech ÿego adla tego
yʃʃze wach Rancom nyepoʃtawil albo
gych nÿemal


Et scabini:
Recipimus super nostrum antiquum iuramentum, quod ita decrevimus domino Mathie Janÿka Wacha ut supra.