Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1385
Olbracht. Item nobilis Olbracht de Rubea Ecclesia in proximis terminis particularibus proxime in Costen celebrandis peremptorie statuere debet gladiatorem artificem de Krzywin opidanum, qui debet iurare erga dominum Nicolaum abbatem de Lubin in hec verba. — Rotha:

Thako my pomoʃzy bog etc. yʃze pan Olbracht poʃlal do Szblothka Skrzywýna
myeʃczanyna aby wirʃzą yego naranko
yemʃtwo (w)ʃząl aon [ʃ] wʃząncz nÿechczal