Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1381
Item nobilis domina {Helska} Boguslawska in terminis particularibus proximis peremptorie erga Johannem Bodzewsky sic iurabit. — Rotha:

Thakomy pomoʃzy bog etc. Jacom Nyepozyczyla v (pana) Jana ...