Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1378
Item dominus Nicolaus Nyeparthsky in terminis particularibus secundum formam iuris erga dominam Katherinam Sczythniczska sic iurabit. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃzy bog etc. Jakom
nyerzekl dzewcze meÿ dacz woʃzni
kow czepczew dako dobrÿch ...