Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1377
Item Michael opidanus de Gorka habet periurare quinque marcas dampni erga nobilem Albertum de Copaschewo secundum formam iuris. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃzy bog etc. Jako dla
ʃzedmy grzyw[y]en nyezaplaczenya
gem ʃcodzen pyandz grzywen ʃcod.