Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1374
Item dominus Johannes Bnynsky in terminis particularibus proximis post festum Penthecostes erga dominum Wÿssak de Jaschcowo secundum formam iuris sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi bog etc.
ýʃʃze czʃʃom wʃzal trzy konÿe
... thym wʃzanl
name[m](m) naprawem.