Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1370
Item eadem domina erga eundem sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi bog etc. Jacom
mv ÿa nyekazala paʃcz przeʃz
dzącznye [m] mýmo rok gego
ale ʃzwą dobrą wolą paʃl.