Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1429 Pisarz: 21 Numer roty: 1369
Item domina Katherina Jurcowska in terminis particularibus peremptorie secundum formam iuris erga dinatorem Mathiam sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi etc. Jacom ÿa
nyewʃząla nakmyeczv ...
... mýmo gego walą zaraný alem
mv ge namýcze ʃtrączila