Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1368
Subiudex. Item domini decreverunt, quod dominus Stanislaus Schurcowsky nobilem Nicolaum Pyanthcowsky in terminis particularibus {peremptorie} statuere debet, qui iurare erga nobilem Opacz de Domaradzicze pro media capeta scrofarum habet, quos in glandinibus compulit et idem Opacz super decretum dominorum ab eo liberavit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi bog etc. Jaco
czʃʃom zayąl ʃzwinye thy czʃʃo
ge Opacz wÿranczil tÿm zayąl
wpana mego dzyrzenv ...