Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1365
Item Nicolaus Pyotrowsky cum conthorali sua Helska in terminis particularibus, quilibet per se, secundum formam iuris erga Budzywogium sic iurabunt peremptorie. — Rotha:

Thako my pomoʃy bog etc. Jakom
nyewyrąmbyl drzewa nabudzywoge
wey cznʃczy anÿ ląky poʃzegl nayego
dzelniczy