Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1363
Item nobilis Gywan Karinsky in terminis particularibus proximis peremptorie erga nobiles Jacussium Sepensky, Michaelem Ranczsky et Nikel de Smÿgel sic iurabit. — Rotha:

Takomy pomoʃzy bog etc. Jakom gym
nyerzekl pyenąndzy obranczicz tych
czʃʃo gye onÿ zaranczyly Micolayewy
zachyelcowko ...