Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1361
Item nobilis Przeczslaus Lubyecowsky in terminis particularibus secundum formam iuris erga nobilem Jurga Jarognewsky sic iurabit. — Rotha:

Thakomy pomoʃy etc. Jako wten Czaʃz
bilem nÿemoczen prawą nyemoczą
... kyedym ʃziurgą zawy
ty rok mal czʃʃo gy zamyą Nikel od
lozyl