Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1360
Item nobilis domina Formosza de Nyalko Maiori in terminis particularibus proximis erga Stoyslaum Jaroslawsky secundum formam iuris sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ etc. ÿako wten czaʃʃ
kyedim rok ... bylam prawą nyemocza nyemo
czna oth pana boga ʃlozoną