Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1352
Item Mathias Cropyecz opidanus de Osszeczna iurabit in terminis particularibus proximis erga Mathiam Zemcowycz de Senno peremptorie. — Rotha:

Thako gemu pomoʃzy bog et. Jako
Maczek zemcowycz byezal gwalthownye
namoy dom yranyl moczną rąką
wmem domu panicza Carʃzeczʃkego
ydomu memu gwalth vczynyl