Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1350
Testes Senska. Item nobilis domina Margaretha Senska ducit testes erga strennuum Borkonem et preconsulem cum opidanis ipsius de Osszeczna: primus Niklos Cankolewsky, secundus Czema Yezerziczsky, tercius Sigismundus Grunowsky, super primam rotham. Item alios tres in testimonium: primus Johannes Wyczanscowsky, secundus Chyban Krayewsky, tercius Rachwal Lesczinsky, sed est levir  domine, isto non vult perdere. — Rotha:

Thako nam pomoʃzy bog etc. Jacoʃmÿ
chodzyly do Burmiʃtrza ydoradzecz wo
ʃzeczne otpanyey Margorzathÿ wpoʃʃel
thwye ządayącz ludzy yey ot nich na
panʃke ʃzakaʃząnye ... Jako
tho ʃwadczą