Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1348
Testes Sgyrza. Item nobilis Thomislaus Sgyrza ducit testes erga Wschebor de terra Syradiensi: primus Stoyslaus Jaroslawsky, secundus Gregorius de Jaroslawky, tercius Nicolaus Grabyonowsky antiquior, quartus Cunrath Grabyonowsky, quintus Gorziczsky olim, sextus Schamszon de Gorzicze. Terminus secundum ius. — Rotha:

Tako nam etc. Jaco ten con
czʃʃą Thomyʃlaw cupyl wʃche
bora ... ʃtąmpyl ... Muʃʃylą
nabuczaczʃkego ÿ proʃzno [g]
gÿch wʃzebor puʃczil tych pye
nandzy Thomiʃlawa.