Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1347
Item nobilis Grzimek Chwaląnthsky in terminis particularibus proximis secundum formam iuris erga Martinum hominem de Tworzimirky sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ etc. ÿʃʃzem prawą nye
moczą odboga ʃlozoną byl nye
moczen kyedim naʃzawitem
rocze mýal panow pÿthacz Oʃz
kaʃzanye rzeczÿ marczinoweÿ