Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1346
Testes Johannis. Item Johannes Zacowsky ducit testes erga Katherinam de Grunowo: primus Johannes Pawlowskÿ, secundus Martinus Kurowsky, tercius Czema Jezerziczsky, quartus Andreas Pyanowsky, quintns Johannes Schadowskÿ, sextus Nicolaus Pawlowsky de Minori. — Rotha:

Tako gym etc. ÿʃʃze Jan
zacowʃkye ʃząncz ...
... ottm
maru czʃʃo nýal paʃcz na
katherziną (anÿ) (odzenÿa) any gynʃchych
rąmb ...