Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1345
Testes Wýlconskÿ. Item nobilis Derslaus Wylconsky ducit testes erga Margaretham Chlebowska: primus Wyssek de Korzkew, secundus Vincencius Rassewsky, tercius Pyotrek Wrotcowsky, quartus Nikel Passyrbiczsky, quintus Wanczlaw Clonowsky, sextus Johannes Sarpatskÿ. Terminus — Rotha:

Tako gÿm etc. ýʃʃze Dzer
ʃzek wylconʃky ʃkaʃʃzÿm pyo
tr[e]kem ÿʃzgÿnʃzymÿ ʃbegÿ
nyebegan nazemą kroleʃw
ʃtwa poʃzkego anÿ geý ze
gel any geÿ ʃcodzÿl anÿ oth
powedal.