Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1342
Testes Golskÿ. Item nobilis Petrassius Golsky ducit testes erga Andream Grizinsky: primus Gnewek de Cragewicze, secundus Johannes de Zythoweczsko, tercius Paulus de Kuczinÿ, quartus Wlost de Podrzecze, quintus Andreas de Pyanowicze, sextus Petrassius Malewsky. Terminus secundum ius. — Rotha:

Tako gym pomoz bog etc. Jacoto
ʃwathczą ÿʃʃz pyotraʃz golʃky
langnowa anÿ gego towarzÿ
ʃʃew [f] wląnczʃkem leʃʃze nye
przechowawal anÿ gemv po
trzebyʃzÿn aný fordrunkow da
wal ʃzwą radą anÿ ʃwą po
moczą.