Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1341
Testes Elyzabet. Item domina Zacowska Elizabeth ducit testes erga Vincencium Pyotrowsky: primus Jassek Xangynsky, secundus Thomislaus Sensky, tercius Swanthomir Karszeczsky, quartus Petrassius Zymlynsky, quintus Janussius Pyanowsky filius Johannis, sextus Nicolaus Morawczewsky. — Rotha:

Tako my pomozy bog etc. Jaco tho
Swath(my) Jako panÿ zacowʃka ...
... nyeprzechowala anÿ chowala poze
ʃcze na (pana) wanczencza kuranowʃke(ko) any ʃznym
opczowala Jandrka