Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1340
Item nobilis Henricus Wyschotha in terminis particularibus proximis secundum ius erga Johannem Trzebycz sic iurabit. — Rotha :

Tako mÿ etc. Jaco Jan Trze
beczʃkÿ puʃczyl proʃzną Oʃchu
ʃʃego kmąthowicza mego
ktoremv vyną [dal] oʃʃytho
Ochąʃzbą dawal Jaco pącz
grzÿwen.