Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1399 Pisarz: 11 Numer roty: 134
Rota domine Belewsky:

+ Jacom ne poʃlal [micolaya] Jacuba
bilanta do potraʃza anyʃm mu
vinowata ʃczyrech grzywen y ʃtirze
ʃcotcze ...