Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1339
Jurcowska cum Jezerzicze. Item domina Katherina Jurcowska ducit testes erga heredes de Jezerzicze, primi duo, qui de hoc sciunt, videlicet Janussius Rambinsky et Johannes Wÿczanskowský. — Rotha:

Tako mý pomozi etc. Jaco otem wem
ÿʃʃze gdze ʃtarczÿ paneÿ katherine
[Jvr] Jurcowʃkeÿ przÿʃząnglÿ thu geʃt
prawa granicza mÿedzy Jurcowem
amÿedzÿ gezerziczamÿ ʃtaradawna
[za] ʃzamÿczą aʃz dogezora ... Jaco tho Swathczą ...