Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1337
Testes Pyechno. Item nobilis Pyechno de Gorzicze ducit testes erga Myrocham de ibidem: primus Andreas de Gorzicze, secundus Schamszon de ibidem, tercius Martinus de Sgyrzicze, quartus Johannes olim Syroczskÿ, quintus Petrassius olim Rambynsky, sextus Sigmundus Strobÿssewskÿ. Terminus secundum ius. — Rotha:

Tako gÿm etc. ýʃʃz wocz[cze](e)ch mą
ʃch Myroʃʃÿn kmąthowicz ʃgorzi
czicz nyezabith poczathkem pyo
traʃʃewÿm ʃwadÿ any wtheÿ
ʃwadze bil


Et si testes perducet, tunc a violencia domini Przbislai liber erit.