Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1335
Testes Sigismundi. Item nobilis Sigismundus Strobyessewsky ducit testes erga Mathiam olim Brodniczsky: primus Jaroslaus Zadorsky, secundus Nicolaus Pyotrowsky, tercius Nikel Borowsky, quartus Thomislaus Sigÿrza, quintus Nicolaus familiaris dominorum de Grýzina, sextus Stephanus filius Brlok. Terminus secundum ius. — Rotha:

Tako gym etc. Jaco to ʃwathczinÿ
yʃʃe maczek brodniczʃkÿ ʃ Sma
rgorzathą ʃzoną ʃwą Sigmuntha
ʃtrobÿʃʃewʃkego ʃzran[go](co)gewʃ(t)wa
nyewiprawil od golÿaʃʃa anÿ
Sigmunth gÿnnich pyenandzy
ʃlÿʃtem wyprawanÿm na maczkv
nyewʃząl