Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1333
Iudex cum Lubonski. Item magnificus dominus Nicolaus Sepenský iudex Poznaniensis cum sex testibus nobilibus centum marcas dampnorum erga Janussium Lubonski in terminis particularibus proximis iuxta formam iuris habet periurare: primus testis Wanczeslaus Zadorski, secundus Allexius, tercius Thomas, quartus Jaroslaus, quintus Msczich prevignus Jaroslai, sextus Nicolaus, omnes de Zadorý. — Rotha:

Tako gÿm pomoz bog etc. Jaco
tho ʃwathczą yʃʃze dla nyewi
czlanya lang(v)w Myechy<..>na
...
bargowa pan Micolaý ʃząndza
ʃto grziwen ʃcodÿ podÿal yma
[za ge] zageʃʃ czlenye Januʃʃ ge(mv)
rąnczil zaoʃʃwalda.