Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1331
Vincencius cum Agneta. Item nobilis Vincencius Chorinski erga dominam Agnetam Thu(rews)ka in terminis particularibus proximis sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi etc. Jaco wten czaʃʃ
kyedÿ panycz domnye yeʃdzil ot
panyeý Thurew(ʃk)ÿe wpoʃzelʃtwe
tedÿ woytho mÿm kmąthowiczem
nyebil anÿ dzýʃʃ yeʃt mÿm kmo
thowiczem