Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1327
Item nobilis Mathias Brodniczsky in terminis particularibus proximis erga Andream Brodniczský secundum formam iuris sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi etc. Jacom (ÿa) [mv]
yandrzegewi nyewinowath [w] dwv
grziwnv groʃʃy ʃchyrokich anÿm
gych vnego poziczil.