Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1326
Item nobilis Derslaus Wýlconskÿ in terminis particularibus proximis secundum formam iuris erga nobiles Mathiam, Andream et Johannem de Brodnicza sic iurabit. — Rotha:

Tako mý etc. Jacom býl tą nye
mocza nyemoczen ktąrą mpÿr
wi rok othcladal aʃteÿ nyemo
czÿ nyewʃtaýalem yprawą nyemą
czą nyemoczenem bil od pana bo
ga ʃlozoną