Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1325
Item eadem domina sic iurabit erga Katherinam kmetonissam secundum formam iuris. — Rotha:

Tako mÿ pomozi bog etc. Jaco czo
ʃʃom cznadzala katherziną kmo
thowną moýą tąm czandzala w
mem czinʃzu ÿʃzmÿgo nyezapla
czÿla ÿwdzelnye[g](y) ofczy ÿʃzmÿ
geÿ nyedala.


Et domini decreverunt, quod eadem Katherina kmetonisa agrum planum absque frumentis puero suo condimittere et resignare debet ibidem in hereditate.