Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1324
Item domina Agnes Thurewska in terminis particularibus proximis secundum formam iuris erga Adam kmethonem sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi bog etc. czʃʃom
w[dzą](czą)ndzala Adama Kmątho
wicza tom gÿ w[dz]czâdzala wme
m czinʃzv amoÿ pan mvgo nyeot
puʃczÿl