Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1322
Item nobilis Nicolaus olim Dambrowsky in terminis particularibus proximis erga Wÿssemirum Bodeczsky secundum formam iuris sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ etc. Jaco czʃom wʃąl
dwe ʃzekÿrze dwema czloweko
ma ...
thým wʃząl wʃzapuʃcze wʃzaga
ÿonem anÿ rąmbą.