Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1321
Rotha. Item dominus Borco de Osszeczna in terminis primis post festum Nativitatis Domini celebrandis erga nobilem Albertum Dobschinskÿ secundum formam iuris sic iurabit. —Rotha:

Tako mÿ pomozi etc. Jacom ÿa
ten panczerz czʃʃom ýa zan bÿl rą
nczil woczechowi dobʃchinʃkye
mv zaoʃwalda tako dobrÿ
ýaco dwadzeʃcza grziwen ten ÿeʃt
polozon tego dnÿa wpÿ[ʃtr]ʃdra
ch naporoczkach