Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1399 Pisarz: 11 Numer roty: 132
Pena &pokupna&. Michael de Micoszewicz ducit testes contra kmetonem Swanch de Jaczena: primus Jacub Cottoueczsky, secundus Vilczko frater suus, tercius Paszko Wolicowsky, quartus Gnewomir Sczodrowskÿ, quintus Thoma Xanginský, sextus Jacusz Belogeszerskÿ. — Rotha:

+ Jaco tho ʃwacczø jaco [Gnewomir] (Jan)
ʃzin machalowo ne vcralt (ʃwanch) ʃzana za trzy
grziwni any tego vʃzitka ma