Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1315
Item nobilis Petrus advocatus Costenensis in terminis particularibus proximis erga Mathiam Kothoweschsky sic iurabit secundum formam iuris. — Rotha:

Tako mÿ etc. Jaco czʃʃą namyą
zalowal maczek kothoweʃchʃky
Odąmpbý y [ʃ] Obrzoʃtÿ wÿʃʃeÿ pyąn
[dzy](czy))naʃcze dąmpbow Othy mą
nyepozwano aʃz latha mÿnąlÿ.