Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1428 Pisarz: 21 Numer roty: 1314
Item nobilis Hynczel Zowinsky in terminis particularibus proximis secundum formam iuris erga Gnewossium Czarncowsky sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi etc. Jacom ÿa
prawą nyemoczą oth pana boga ʃzlozoną nyemoczen bÿl kyedim rok
zawÿthÿ ʃgnewoʃʃem [m] mÿal