Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1311
Testes Tÿphani. Item nobilis Tiphan de Osseczek ducit testes erga nobilem Stanislaum Schurcowsky subiudicem: primus Stachnik de Schobyalcowo, secundus Pacosch Konarsky, tercius Michael Rogowsky, quartus Stephan Kacolewsky, quintus Nikel de Golaschyno, sextus Hannus de Golaschyno, septimus Nikel filius Gboczin de Golaschino, octavus Opacz de Domaradzicze, nonus Janussius Janischewsky, decimus Hanczel Janischewsky, undecimus Woyscha Janischewsky, duodecimus Nicolaus Osseczsky. — Rotha testibus:

Taco gim pomoz bog etc Jaco
to ʃwacza Iʃze Tiphan nebyl
prziczeladzy pana podzathco
wey [S] kedy gya Staʃek
Schulewʃky ʃtaroʃta lapal any
otem vedzal a ny rzekl by danya
Swezycz podzandcowa czelacz
[bo ʃcha] (a) (by) (on) wʃchitko ʃlodzeye chowal
any ʃchnych lupu bral zadnego
pancerzew paʃchow Szuken
anyozadnem lupye vedzal any
teʃch od zadnego gyancztwa
bral any pomocznikem byl