Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1303
Item nobilis Jacussius Sepenski peremptorie statuere debet in terminis particularibus proximis nobilem Vincencium Rathayskÿ erga dominam Kocalewska, qui sic iurabit. — Rotha:

Tako mÿ pomozi. etc. Jaco czom
wʃząl ʃedmąro conÿ paneÿ koka
lewʃkye albo gegey ludzem thym
wʃząl [ʃzw] wʃzapuʃcze wʃzagaÿo
nem nawelgem Sepne atham
byl ge[ch](g) pan moÿ neothpuʃz
czÿl