Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 13
Rotha, quomodo Petrus scultetus de Droszicz iurare debet Johanni de Lanky et Dobesz:

Taco etc. iʃz Jan {adobeʃz} [apotr] ranczili memu
ʃzynowi pret ʃtaroʃtø liʃtu wyprawena