Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1295
Testes. Vincencius cum Mathia. Item nobilis Vincencius Wąbyewsky ducit testes erga Mathiam familiarem domini Sygismundi Corczbog: primus Jaroslaus Zadorský, secundus Msczÿch Zadorský, tercius Nicolaus Zadorský olim Gorziczskÿ, quartus Thomas de Zadorÿ, quintus Albertus de Zadory, sextus Wanczeslaus de Zadorÿ. — Rota:

Taco nam pomozi etc. Jaco
pan wąnczenecz nyedal pąnczi
ran Maczkowi czeladnÿcowi
[pana] ... anÿ go
ranyl.