Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1293
. Oppacz cum Henrico. Item nobilis Opacz Kocorzinsky cum a domino rege revertetur, tunc super secundos terminos proxime celebrandos erga nobilem Henricum Nyaleczský debet iurare et ipse Henricus eundem debet citacione avizare, quam citacionem ministerialis debet sibi portare et personaliter dare. — Rotha:

Taco mÿ pomozi bog yʃzwâti +
Jaco mÿ Jąndrzich ÿdzyrzek ...
... nye dalý gynnego lyʃta
chowacz kv wernyeÿ rąncze
gedno then czom gÿ przeth prawem
polozÿl