Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1292
Testes Cunradi. Item nobilis Cunradus [ducit] Golynsky ducit testes erga Henkam Gylowa: primus Nicolaus Strzeleczsky, secundus Vincencius Godurowsky, tercius Janussius Vnanczsky, quartus Swatomirus olym Wolyschewsky, quintus Heydan Lasczensky, sextus Gnewosch Czarncowsky. — — — Rotha:

Taco nam pomozi bog yʃzwati + Jaco [pan] Cunrad zaÿąl panyeÿ
gyloweÿ trzymâdele ydzewąnczoro ʃzwÿnÿ naʃzweÿ dzedzynye wʃzicze