Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1291
Item Przibek senior de Dzbąnschin in terminis particularibus proximis erga kmetonem de Kopanicza secundum formam iuris sic iurabit. — Rotha:

Taco mÿ etc. Jacom tego kmyą
thowicza wlaʃz pana mýego
tamo nyewkupyl gdze on
rąmbyl aczo mÿ wʃząl to mý
wʃząl na mýego pana dze
dzynÿe