Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1290
Item Henricus Byląnczskÿ in terminis proximis erga Johannem Trzebeczskÿ peremptorie secundum formam iuris sie iurabit. —Rotha:

Taco mÿ etc. Jaco [czo] czʃzo km(y)ezc moÿ zayąl dobÿthka
ʃzedmoro ʃcotha Janowi trzebe
czʃzkemv ten zaýal wʃzwem
ʃzÿcze.