Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1427 Pisarz: 21 Numer roty: 1289
Item nobilis Johannes Golyass erga Mathiam olim Brodniczsky in proximis terminis particularibus secundum formam iuris peremptorie sic iurabit – Rotha:

Taco mý pomozi bog ÿʃzwati + Jacom ʃzą ÿa nyezamowýl Maczko
wi brodnÿczʃkemv lyʃta wÿprawicz
od Szÿgmuntha Strobyʃchewʃkego
anÿ ʃzkâg wýpÿʃʃacz przedobycza
gego anÿ zeʃzcoth wyprawicz otte
go gÿʃtego Sygmuntha.